URN
h
URI (länk till resurs)
Definieras av
kommentar
Uniform Resource Name.
kod
urn
benämning
URN
Har basklass
benämning
en
URN