URN
h
URI (länk till resurs)
kod
urn
benämning
URN
kommentar
Uniform Resource Name.
Har basklass
Definieras av
benämning
en
URN