UtsändningBroadcastCapture
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Capture of broadcast content
sv
Utsändning