Ljudspårskonfiguration för filmTrackConfig
Klass
URI (länk till resurs)
Definieras av
Har basklass
benämning
en
Track configuration
sv
Ljudspårskonfiguration för film

Show lens definitions