Fortlöpande resursContinuing
Klass
URI (länk till resurs)
Definieras av
Abstrakt
Ja
Har basklass
benämning
en
Continuing
sv
Fortlöpande resurs

Show lens definitions