Fortlöpande resursContinuing
Klass
URI (länk till resurs)
Abstrakt
Ja
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Continuing
sv
Fortlöpande resurs

Show lens definitions