platform
Konceptsamling
URI (länk till resurs)
Definieras av
kommentar
en
Terms required by the XL platform.
kod
platform