anmärkning
Relation
URI (länk till resurs)
Pekar på
Förekommer på
Definieras av
benämning
en
Note
sv
anmärkning
kommentar
sv
Allmän textinformation om en resurs