DDK-klassifikation (Sekundär)
Relation
Förekommer på
Definieras av
benämning
en
Additional DDC Classification
sv
DDK-klassifikation (Sekundär)
kommentar
sv
Kompletterande klassifikationskod, kan användas som ämnesingång tillsammans med den primära klassifikationen
Har basegenskap