Svenska
Språk
URI (länk till resurs)
kod
swe
kod
sv
kod
swe
dold benämning
ruotsi
schwed
svensk
kod
sv
föredragen benämning
de
Schwedisch
en
Swedish
fr
suédois
sv
Svenska
Ladda ner
Andra tjänster