Barnämnesord

Samma sak som
Notation
  • Barn
Beskrivningens skapelsedatum
2017-03-24T09:32:26.9+01:00
Beskrivning
Barnämnesorden (Barn) är en lista med termer för indexering av litteratur för barn och ungdomar. Den innehåller cirka 1 500 godkända termer. Dessa finns i databasen Svenska ämnesord sedan 2005. Nya ämnesord för barnlistan godkänns av Svenska barnboksinstitutets redaktion för barnämnesord och förs därefter in i databasen.
foaf:page
Ingår i dataset
Beskrivningens ändringsdatum
2017-03-24T09:32:26.9+01:00
Titel
Barnämnesord