Barnämnesord
Ämnesordssystem
URI (länk till resurs)
kod
barn
ingår i dataset
alternativ titel
Barn
titel
sv
Barnämnesord
beskrivning
sv
Barnämnesorden (Barn) är en lista med termer för indexering av litteratur för barn och ungdomar. Den innehåller cirka 1 500 godkända termer. Dessa finns i databasen Svenska ämnesord sedan 2005. Nya ämnesord för barnlistan godkänns av Svenska barnboksinstitutets redaktion för barnämnesord och förs därefter in i databasen.
Ladda ner
Andra tjänster