Ämnesordssystem https://id.kb.se/term/barn

Barnämnesord

Titel Barnämnesord
Kod barn
Exakt match
dc:alternative Barn
Beskrivning Barnämnesorden (Barn) är en lista med termer för indexering av litteratur för barn och ungdomar. Den innehåller cirka 1 500 godkända termer. Dessa finns i databasen Svenska ämnesord sedan 2005. Nya ämnesord för barnlistan godkänns av Svenska barnboksinstitutets redaktion för barnämnesord och förs därefter in i databasen.
foaf:page
Ingår i dataset
Visa som: