Genre/form-termer för representation
Genre/form-system
URI (länk till resurs)
kod
representation
titel
en
Genre/form terms used together with representation
sv
Genre/form-termer för representation
beskrivning
en
Genre/form terms used in conjunction with representation of digital objects
sv
Genre/form-termer som används i samband med representation av digitala objekt
Ladda ner
Andra tjänster