SAOGF - Genre och form

Samma sak som
Notation
  • SAOGF
Beskrivningens skapelsedatum
2017-03-24T09:32:26.9+01:00
Beskrivning
Genre/formtermer kan användas som ett komplement till klassifikation och ämnesord. Verk som kännetecknas av snarlika motiv, teman eller andra innehållsliga faktorer förs till samma genre. För tidskrifter beskriver genrebeteckningen oftast tidskriftens innehållskategori, eller annars dess målgrupp eller typ av utgivare. Samtidigt ingår nästan alltid ett tillägg för tidskriftens form: -tidskrifter, -tidningar eller -press. Form talar om att verket har en särskild form och/eller särskilt syfte. Eftersom det ofta är svårt att skilja form från genre är de sammanförda till samma fasett.
foaf:page
Ingår i dataset
Beskrivningens ändringsdatum
2017-03-24T09:32:26.9+01:00
Titel
SAOGF - Genre och form