Svenska ämnesord (SAO)

Samma sak som
Notation
  • SAO
Beskrivningens skapelsedatum
2017-03-24T09:32:26.9+01:00
Beskrivning
Svenska ämnesord (SAO) är ett kontrollerat ämnesordssystem med nästan 38 000 termer från alla ämnesområden. Systemet har funnits sedan 2000 och används av de flesta högskole- och universitetsbibliotek och av många LIBRIS-bibliotek. I Svenska ämnesord kan du hitta ämnesord för att söka i bibliotekskataloger och andra databaser, och för att indexera facklitteratur och annat material. Svenska ämnesord används huvudsakligen inom ett brett humanistiskt och samhällsvetenskapligt område. För bibliotek som är specialiserade på medicin, naturvetenskap och teknik finns andra system som är lämpligare. Svenska ämnesord följer IFLA:s (International Federation of Library Associations and Institutions) principer och riktlinjer för ämnesord. De flesta termerna är hierarkiskt ordnade och de semantiska relationerna mellan termerna är angivna. De flesta ämnesorden har en klassifikationskod från SAB-systemet (Klassifikationssystem för svenska bibliotek). Från och med KB:s övergång till DDK (Dewey decimalklassifikation) i januari 2011 kompletteras ämnesorden istället med koder från DDK. Ämnesorden förses också med sina motsvarigheter i Library of Congress Subject Headings (LCSH). Underhållet av Svenska ämnesord sköts av en redaktionskommitté vid Kungl. biblioteket.
foaf:page
Ingår i dataset
Beskrivningens ändringsdatum
2017-03-24T09:32:26.9+01:00
Titel
Svenska ämnesord (SAO)