MARC-termer
Konceptsystem
URI (länk till resurs)
kod
marc
titel
en
MARC terms
sv
MARC-termer
beskrivning
en
Termlist for representing codes in MARC21 cataloging. These are mostly for internal use by the National Library of Sweden and shall not be counted on being persistent.
sv
Termlista för att representera koder i MARC21 katalogisering. Dessa är främst för internt bruk av Kungliga biblioteket och ska inte räknas med att vara beständiga.
Ladda ner
Andra tjänster