Konceptsystem https://id.kb.se/marc

MARC-termer

Titel MARC-termer
Kod marc
Kommentar Här ingår termer som används för att representera koder i MARC
Metadata
Visa som: