RDA-termer
Konceptsystem
URI (länk till resurs)
kod
rda
ingår i dataset
alternativ titel
RDA
titel
en
RDA Terms
sv
RDA-termer
beskrivning
en
Term alignments by National Library of Sweden between RDA Registry and Library of Congress MARC-terms for carrier, media and content types.
sv
Termlista innehållandes Kungliga bibliotekets mappningar mellan RDA Registry och Library of Congress MARC-termer för bärar-, media- och innehållstyper.
Ladda ner
Andra tjänster