Barn - Genre och form
Genre/form-system
URI (länk till resurs)
kod
barngf
se även
ingår i dataset
alternativ titel
BarnGF
titel
sv
Barn - Genre och form
beskrivning
sv
Termer som används för att beskriva genre och form för barn- och ungdomslitteratur. Termerna används som ett komplement till barnämnesord.
Ladda ner
Andra tjänster