källa
Relation
URI (länk till resurs)
Definieras av
Pekar på
Förekommer på
benämning
en
Source
sv
källa
kommentar
sv
Källa från vilket ett namn, benämning eller värde är taget. Exempelvis termlistor
Subegenskaper