Tid för rättsligt verklegalDate
Egenskap
URI (länk till resurs)
Definieras av
Förekommer på
benämning
en
Date of legal work
sv
Tid för rättsligt verk
Har basegenskap