Antal enhetercount
Egenskap
URI (länk till resurs)
Definieras av
benämning
en
Number of units
sv
Antal enheter