Del av materialet som avses
URI (länk till resurs)
Pekar på
Förekommer på
Definieras av
benämning
en
Applies to
sv
Del av materialet som avses