Del av materialet som avses
Relation
URI (länk till resurs)
Definieras av
Pekar på
Förekommer på
benämning
en
Applies to
sv
Del av materialet som avses