Tillämplig institution
Relation
Pekar på
Förekommer på
Definieras av
benämning
en
Applicable institution
sv
Tillämplig institution