Teknik
Relation
URI (länk till resurs)
Kan förekomma på
föredragen benämning
en
Technique
sv
Teknik