Länk- och sekvensnummergroupid
Egenskap
URI (länk till resurs)
Förekommer på
benämning
sv
Länk- och sekvensnummer
kommentar
sv
Delfält $8 i MARC21.