Länkningfieldref
Egenskap
URI (länk till resurs)
Förekommer på
benämning
sv
Länkning
kommentar
sv
Delfält $6 i MARC21.