VisualMaterialType
kod
VisualMaterialType
bredare match
föredragen benämning
en
Type of Material
sv
Typ av visuell resurs