VideoMaterialType
kod
VideoMaterialType
bredare match
föredragen benämning
en
Specific Material Designation (video)
sv
Särskild bärarbeteckning för video