TextMaterialType
kod
TextMaterialType
bredare match
föredragen benämning
en
Specific Material Designation (text)
sv
Särskild bärarbeteckning för text