TacSpecPhysicalCharType
kod
TacSpecPhysicalCharType
bredare match
{ "@id": "https://id.kb.se/vocab/TactileMaterial" }
föredragen benämning
en
Specific Physical Characteristics
sv
Särskilda egenskaper (taktilt)