TacBrailleMusicType
kod
TacBrailleMusicType
bredare match
{ "@id": "https://id.kb.se/vocab/TactileMaterial" }
föredragen benämning
en
Braille Music
sv
Format för musiknoter i punktskrift