SoundSpeedType
kod
SoundSpeedType
bredare match
föredragen benämning
en
Speed
sv
Hastighet