SoundMaterialType
kod
SoundMaterialType
bredare match
föredragen benämning
en
Specific Material Designation (sound)
sv
Särskild bärarbeteckning ljudmaterial