SoundDimensionsType
kod
SoundDimensionsType
bredare match
föredragen benämning
en
Dimensions
sv
Storlek (diameter längd x bredd)