SerialsTypeOfSerialType
kod
SerialsTypeOfSerialType
bredare match
föredragen benämning
en
Type of Continuing Resource
sv
Typ av fortlöpande resurs