SerialsFrequencyType
kod
SerialsFrequencyType
bredare match
föredragen benämning
en
Frequency
sv
Frekvens