SerialsAlphabetType
kod
SerialsAlphabetType
bredare match
föredragen benämning
en
Alphabet
sv
Alfabet/Skriftart