RetentionPolicyUnitType
kod
RetentionPolicyUnitType
föredragen benämning
en
Specific Retention Policy - Unit Type
sv
Längd av bevarad svitsort/delord