ProjGraphEmulsionType
kod
ProjGraphEmulsionType
bredare match
föredragen benämning
en
Base of Emulsion
sv
Bärande material (emulsion)