ProjGraphDimensionsType
kod
ProjGraphDimensionsType
bredare match
föredragen benämning
en
Dimensions
sv
Mått (projicerad bild)