NonProjMaterialType
kod
NonProjMaterialType
bredare match
föredragen benämning
en
Specific Material Designation (still image)
sv
Särskild bärarbeteckning för bilder