MusicTextType
kod
MusicTextType
bredare match
föredragen benämning
en
Literary Text for Sound Recording
sv
Typ av genre för text till ljudupptagning (ej musik)