MicroformMaterialType
kod
MicroformMaterialType
bredare match
föredragen benämning
en
Specific Material Designation (microformat)
sv
Särskild bärarbeteckning mikrofilm