MicroformEmulsionType
kod
MicroformEmulsionType
bredare match
föredragen benämning
en
Emulsion on Film
sv
Filmemulsion (mikroform)