MicroformDimensionsType
kod
MicroformDimensionsType
bredare match
föredragen benämning
en
Dimensions
sv
Mått (mikroform)