MapsMaterialType
kod
MapsMaterialType
bredare match
föredragen benämning
en
[ "Material", "Type of Cartographic Material" ]
sv
Typ av kartografiskt material