MapsFormatType
kod
MapsFormatType
bredare match
föredragen benämning
en
Special Format Characteristics (maps)
sv
Särskilda formella egenskaper (kartor)