MapMediumType
kod
MapMediumType
bredare match
föredragen benämning
en
Physical Medium (map)
sv
Material (kartor)