MapMaterialType
kod
MapMaterialType
bredare match
föredragen benämning
en
Specific Material Designation (map)
sv
Särskild bärarbeteckning kartmaterial