GovtAgencyType
kod
GovtAgencyType
föredragen benämning
en
Government Agency
sv
Typ och nivå för officiellt organ