GlobeMaterialType
kod
GlobeMaterialType
bredare match
föredragen benämning
en
Specific Material Designation (globe)
sv
Särskild bärarbeteckning för kartglober