CopyReportType
kod
CopyReportType
föredragen benämning
en
Copy Report
sv
Underlag för beståndsuppgift