ComputerMaterialType
kod
ComputerMaterialType
bredare match
föredragen benämning
en
Specific Material Designation (computer)
sv
Särskild bärarbeteckning för dator